MegaStores Den Haag

Agenda

Win je aankoopbedrag terug

 

Actievoorwaarden Win je aankoopbedrag terug


Algemeen
• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win je aankoopbedrag terug” (hierna: “de actie”) die georganiseerd wordt door MegaStores (hierna: “organisatie").
• De actie geldt in augustus 2016 (hierna: de “actieperiode”)
• Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
• Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via www.megastoresdenhaag.nl

Deelname
• In de maand augustus kan iedereen (vanaf 18 jaar) die een aankoop heeft gedaan in MegaStores meedoen aan de actie. Hiervoor dient de consument zijn/haar kassabon te registreren bij de promotiedames die rondlopen met iPads en ook aanwezig zijn op het woonplein.
• Alle kassabonnen van de maand augustus 2016 kunnen gratis worden geregistreerd in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 augustus van 12.00-17.00 uur.
• Deelname is uitgesloten voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de actie.
• Minderjarigen tot 18 jaar mogen uitsluitend deelnemen na toestemming van hun ouders of verzorgers. Organisatie kan voor de naleving hiervan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
• De organisatie is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie.
• Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer zijn/haar e-mailadres, telefoonnummer en de benodigde gegevens op het (digitale) deelnameformulier in te vullen.
• Het is toegestaan om per persoon meerdere keren deel te nemen, echter elke aankoopbon mag slechts één keer worden geregistreerd.
• Indien een aankoopbon vaker wordt geregistreerd leidt dit tot uitsluiting van deelname.
• Uit alle inzendingen wordt op 31 augustus de prijswinnaars getrokken. De loting wordt automatisch (ad random) verricht.

Prijzen
• In totaal worden er 4 prijswinnaars getrokken die hun aankoopbedrag (max. 1000 euro) in waardebonnen uitgekeerd krijgen.
• De waardebonnen zijn in te wisselen bij de ondernemers van MegaStores. Er wordt geen contant geld noch wisselgeld uitgekeerd.
• De winnaars worden aan het eind van de actieperiode bekend gemaakt via een persoonlijk bericht en de Facebookpagina van MegaStores.
• Als een winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als de Organisatie niet met de winnaar in contact kan komen na 3 pogingen, dan behoudt de Organisatie zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer. De winnaar moet binnen een week reageren.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid
• Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
• Organisatie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie.
• Organisatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
• Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van organisatie gelden eveneens voor door organisatie ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

Privacy
• Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de Privacy verklaring. Gegevens die de deelnemer door middel van het deelnameformulier invult of heeft ingevuld, zullen worden opgenomen in het gegevensbestand, dat wordt gehouden door organisatie. Organisatie zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van de deelnemer worden in de database van organisatie opgenomen met het doel om met de deelnemer te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit het gebruik van de actie. Het e-mailadres en telefoonnummer dat de deelnemer invult zal alleen worden gebruikt om winnende deelnemers te informeren dat zij gewonnen hebben. Tenslotte gebruikt de organisatie de gegevens in geanonimiseerde vorm om inzicht te verkrijgen in het bezoek aan het winkelcentrum.

Overige
• Organisatie is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat organisatie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de actie, zal door organisatie bekend worden gemaakt op de website www.megastoresdenhaag.nl
• Op de actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
• Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Toekomstige evenementen

Geen toekomstige evenementen

Archief

30 nov tot en met 05 dec
Sinterklaas 2019

01 okt tot en met 31 okt
OKTOBER WOONMAAND 2019

06 jun tot en met 10 jun
Pinksteren

01 jun tot en met 02 jun
Ramadan & Suikerfeest

13 jun tot en met 17 jun
Suikerfeest

30 nov tot en met 04 apr
Spring Shopping

01 jan tot en met 31 jan
Mega Sale Safari

03 dec tot en met 14 jan
Agenda HazanahXNesci

01 dec tot en met 31 dec
December Feestweken in MegaStores!

19 nov tot en met 03 dec
Het grote Sinterklaasfeest!

18 nov tot en met 19 nov
Opening Modest Fashion store Hazanah!

01 okt tot en met 31 okt
Oktober Woonmaand

12 aug tot en met 16 sep
Zomer Sale Winactie

11 jul tot en met 30 aug
Zomer Sale

08 jul tot en met 08 jul
Mounir Toub

11 jun tot en met 18 jun
Vaderdag

02 mei tot en met 05 jun
Extra openingstijden en meer

21 apr tot en met 27 apr
Openingstijden Koningsdag

17 apr tot en met 17 apr
Paasparty

10 mrt tot en met 17 apr
MegaBox: Raad de waarde en win!

11 feb tot en met 12 feb
Valentijn weekend

02 jan tot en met 31 jan
SALE SAFARI

10 dec tot en met 31 dec
December Feestweken

26 nov tot en met 03 dec
Mega Sinterklaas Feest 2

19 nov tot en met 19 nov
Mega Sinterklaas Feest

01 aug tot en met 31 aug
Win je aankoopbedrag terug

27 aug tot en met 28 aug
Gratis interieur advies

20 aug tot en met 21 aug
MEGA NAZOMER EVENT

27 jul tot en met 30 jul
Kinder foto-event

08 jul tot en met 09 jul
Suikerfeest

30 nov tot en met 16 mei
KNUTSEL EXPERIENCE

28 apr tot en met 08 mei
MEGA LENTE PARADE

27 apr tot en met 27 apr
Koningsdag

23 mrt tot en met 28 mrt
Paas Party

12 mrt tot en met 12 mrt
Ontwerpmarkt

05 mrt tot en met 06 mrt
La douce

20 feb tot en met 28 feb
Kinder Kook Experience

01 jan tot en met 31 jan
Januari MegaSale!

15 jan tot en met 29 jan
KABK Fine Art Expositie in MegaStores

12 dec tot en met 31 dec
December feestweken

07 dec tot en met 07 dec
Kom spelen met Mattel!

30 nov tot en met 25 nov
Sinterklaas in MegaStores

30 nov tot en met 09 nov
Keukens op wielen weekend

03 okt tot en met 31 okt
Jubileum: MegaStores bestaat 15 jaar!

01 jul tot en met 31 aug
Zomer Sale

25 mei tot en met 25 mei
2e Pinksterdag: Feeling Good!

14 mei tot en met 14 mei
Hemelvaartsdag: Kunst & Kitsch

06 apr tot en met 06 apr
2e Paasdag van 12.00 tot 17.00 uur, het Chocoladefestival!

24 feb tot en met 24 feb
Kom als VIP shoppen bij Woonexpress XL in MegaStores Den Haag!

02 jan tot en met 31 jan
Het is Mega Sale in MegaStores Den Haag!

06 dec tot en met 28 dec
Mega Mysterie in MegaStores Den Haag

06 dec tot en met 21 dec
1e, 2e en 3e weekend Mega Mysterie in MegaStores Den Haag

30 nov tot en met 29 nov
29 november: Het Mega Sinterklaas Feest!

30 okt tot en met 16 nov
Mega Keuken Weken

28 sep tot en met 29 okt
Oktober Woonmaand Winactie!