Welkom bij MegaStores! Wij verzoeken u vriendelijk kennis te nemen van  de huisregels ter bevordering van een prettig- en veilig winkelklimaat.  Door betreding van MegaStores gaat u akkoord met de geldende huisregels.

Algemene regels

 • Winkelcentrum MegaStores is beveiligd met videocamera’s ter bevordering van een veilig winkelklimaat.
 • Help het winkelcentrum en de directe omgeving van het winkelcentrum, zoals de parkeerterreinen, schoon te houden. Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afval- en asbakken.
 • Het nuttigen van alcohol is slechts toegestaan bij de daarvoor aangewezen horecagelegenheden.
 • Om misverstanden te voorkomen dient u op verzoek van onze beveiligingsbeambten medewerking te verlenen aan onderzoek aan uw kleding en/of tassen.
 • Honden zijn toegestaan in winkelcentrum MegaStores mits deze zijn aangelijnd. Iedere winkel voert zijn eigen beleid aangaande de toegang van dieren in de winkel. Gelieve hier op te letten.
 • Het management van MegaStores is niet aansprakelijk voor schade aan en of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of voertuigen van bezoekers.

 Er geldt een verbod op

 Verbaal en/of fysiek geweld in en om het winkelcentrum.

 • Spelen met / of bedienen van een bal, radiografisch bestuurbare auto’s, drone, rolschaatsen, skateboarden, skeeleren, steppen e.d.
 • De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van de Straatkrant, het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren, bedelen, musiceren en optreden, venten, filmen, fotograferen en/of het maken van TV- of radio-opnamen alsmede het ophangen van posters en/of ander (promotie) materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het MegaStores management.
 • Drugsgebruik in de breedste zin van het woord en/of daarin handelen.
 • Hinderlijk samenscholen, het belemmeren c.q. hinderen van winkelend publiek, het veroorzaken van (geluids)overlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in ruime zin.
 • Geprepareerde tassen en/of andere voorwerpen bedoeld om winkeldiefstal mee te plegen en om deze bij u te hebben in winkelcentrum MegaStores.

Opvolging huisregels

 • Volg aanwijzingen van beveiligingspersoneel stipt op, in het belang van orde en veiligheid. Bij overtreding van onze huisregels bent u strafbaar ter zake huisvredebreuk (artikel 138 Wetboek van strafrecht) en kan bovendien de toegang tot MegaStores en alle aangesloten winkels worden ontzegd.
 • Met de politie zijn afspraken gemaakt over hun optreden bij het niet opvolgen/naleven van onze huisregels, winkelvoorwaarden of enige overlast.
 • Van strafbare feiten zoals vernieling, diefstal, bedreiging, geweld etc. wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.
 • Persoonsgegevens worden bij constatering van een strafbaar feit altijd doorgegeven aan de politie.
 • Deze huisregels zijn van kracht in winkelcentrum MegaStores en de parkeergarage. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het MegaStores Management en/of Beveiliging. Het management van MegaStores is gerechtigd de huisregels ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen binnen de kaders van de wetgeving
 • Bij niet nakoming van het bovenstaande behoort een proces-verbaal conform de APV tot de mogelijkheden. Het niet naleven van de huisregels, het vertonen van ongewenst gedrag, vernieling, belediging, bedreiging en winkeldiefstal kan leiden tot een collectief winkelcentrumverbod van maximaal 24 maanden.
 • Het betreden van winkelcentrum MegaStores en de parkeergelegenheid geschiedt op eigen risico.

Wij wensen u een plezierig bezoek aan Winkelcentrum MegaStores